Fotograf Odd Mehus tilbyr eit breitt spekter av tenester. Lang fartstid som pressefotograf gir deg nære og spanande bilete, unikt tilpassa ditt oppdrag. Fellesnemnaren er heilhjarta og kreativ jobbing bygd på kunnskap og erfaring.

Ferdig arbeid!